Bán Gà Ta , Lai Chọi Thịt

LamThao

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LamThao
- Địa chỉ: Thôn Trại Mới B Xã Bình Khê Huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh
- Tel, Fax: 01696063333
- email: thaolady_91@yahoo.com
================================

<h2><font size="4">Hiện T&ocirc;i c&oacute; 1000 con g&agrave; ta thịt đ&atilde; nu&ocirc;i được 4 th&aacute;ng đang cần b&aacute;n ... Trại t&ocirc;i nằm ở khu vực B&igrave;nh Kh&ecirc; Đ&Ocirc;ng Triều Quảng Ninh ...Ai c&oacute; nhu cầu thu mua th&igrave; li&ecirc;n hệ với số 01696063333 ( Thảo ) gi&aacute; cả hợp l&yacute; ....G&agrave; nu&ocirc;i ăn c&aacute;m v&agrave; ng&ocirc; , chất lượng thịt chuẩn....Trại t&ocirc;i c&oacute; g&agrave; quanh năm ...phục vụ nhu cầu 24/24 ....Ngo&agrave;i ra trại t&ocirc;i c&ograve;n chăn nu&ocirc;i Lợn ta , C&aacute; , Nh&iacute;m , Rắn.......Rất mong t&igrave;m được ngừoi hợp t&aacute;c kinh doanh fat triển l&acirc;u d&agrave;i ....</font><br /></h2>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx