BÁN GÀ TA

cty tnhh ga ta

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cty tnhh gata
- Địa chỉ: 133-phú châu-tam bình-thủ đưc-tp hcm
- Tel, Fax: 0975437453 ::: FaX
- email: bangatacon@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="5">&nbsp;</font><font size="4">cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp g&agrave; ta giống v&agrave; g&agrave; ta thịt chất lượng cao,số lượng kh&ocirc;ng hạn chế,giao h&agrave;ng tận nơi, phục vụ tận t&igrave;nh. Đặc biệt c&oacute; tư vấn chăn nu&ocirc;i. qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; DĐ: 0975437453</font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0919609884</font></p>
 
Back
Top