BAN GA TAN CHAU

  • Thread starter leminhtai01
  • Ngày gửi
L

leminhtai01

Guest
#1
BAN GA TAN CHAU DU LUA TUOI, TAI THANH PHO CAN THO, GIA MEN DAY. COA GI LIEN HE 0918576657 GAP TAI NHA...........!!!!!!!!!!!!!<img border="0" src="file:///E:/Hinh/149201113316ed9659bdc9ecf7f5d451f510d44d02ea.jpg" /><img border="0" title="Smile" alt="Smile" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LE MINH TAI
- Địa chỉ: THANH PHO CAN THO
- Điện thoại: 0918576657 - Fax:
- email: anhvaemtaiai000@yahoo.com
 

Đối tácTop