Bán Bán gà tàu vàng thịt và giống tại Sóc Trăng

#1
Hiện tại gà mình nuôi được 3 tháng tuổi. Chuẩn bị xúât chuồng anh em nào ở khu vực Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ thì liên hệ mìmh nha. 0907993318 Nhân

[DOUBLEPOST=1477474997][/DOUBLEPOST]Úp cho ngày mới cảm ơn omọi ngươi ghé thăm nha.
[DOUBLEPOST=1477755754][/DOUBLEPOST]
Hiện tại gà mình nuôi được 3 tháng tuổi. Chuẩn bị xúât chuồng anh em nào ở khu vực Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ thì liên hệ mìmh nha. 0907993318 Nhân

[DOUBLEPOST=1477474997][/DOUBLEPOST]Úp cho ngày mới cảm ơn omọi ngươi ghé thăm nha.
[DOUBLEPOST=1477943285][/DOUBLEPOST]Upppppppppppp ngày mới mua mai bán nhanh
[DOUBLEPOST=1479910354][/DOUBLEPOST]Hiện tại mình có đàn gà tàu vàng mua ở tt giống Hậu Giang, nuôi được 3,5 tháng. khoảng 70 mái nặng 1,5kg và 60 trống 2kg. nay mình bán lại ai có nhu cầu liên hệ số điện ở trên mha.
[DOUBLEPOST=1479992273][/DOUBLEPOST]
Hiện tại gà mình nuôi được 3 tháng tuổi. Chuẩn bị xúât chuồng anh em nào ở khu vực Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ thì liên hệ mìmh nha. 0907993318 Nhân

[DOUBLEPOST=1477474997][/DOUBLEPOST]Úp cho ngày mới cảm ơn omọi ngươi ghé thăm nha.
[DOUBLEPOST=1477755754][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1477943285][/DOUBLEPOST]Upppppppppppp ngày mới mua mai bán nhanh
[DOUBLEPOST=1479910354][/DOUBLEPOST]Hiện tại mình có đàn gà tàu vàng mua ở tt giống Hậu Giang, nuôi được 3,5 tháng. khoảng 70 mái nặng 1,5kg và 60 trống 2kg. nay mình bán lại ai có nhu cầu liên hệ số điện ở trên mha.
Up bài anh em ủm hộ nha
[DOUBLEPOST=1479992458][/DOUBLEPOST]Hiện tại mình có đàn gà tàu vàng mua ở tt giống Hậu Giang, nuôi được 3,5 tháng. khoảng 70 mái nặng 1,5kg và 60 trống 2kg. nay mình bán lại ai có nhu cầu liên hệ số điện ở trên mha.