BÁN GÀ THỊT Ở ĐÂU CÓ GIÁ?

  • Thread starter TRẠI GÀ TIỀN GIANG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI GÀ TIỀN GIANG
- Địa chỉ: GÒ CÔNG TÂY - TIỀN GIANG
- Tel, Fax: ::: FaX 0733891310
- email: gocongnhomai@gmail.com
================================

<p><font size="3">G&Agrave; GẦN XUẤT CHUỒNG M&Agrave; KH&Ocirc;NG BIẾT B&Aacute;N CHỖ N&Agrave;O C&Oacute; GI&Aacute;? Thương l&aacute;i kh&ocirc;ng c&oacute; ai mua hết. Mọi người chỉ gi&uacute;p gi&ugrave;m chỗ n&agrave;o c&oacute; mua g&agrave; với số lượng lớn. Xin c&aacute;m ơn.</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top