BÁN GÀ TRE ĐÁ GIÁ RẺ - ĐỒNG THÁP

#1
<div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">G&agrave; n&agrave;o h&acirc;y bằng g&agrave; cao l&atilde;nh </font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">g&aacute;i n&agrave;o chảnh bằng gi&aacute; nha m&acirc;n </font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">đ&uacute;ng như c&acirc;u thơ tr&ecirc;n </font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">hiện tại m&igrave;nh c&oacute; một số em g&agrave; tre đ&aacute; rất hay </font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">trong lượng khoảng 800 - 1.2kg.con </font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">g&agrave; điều g&agrave; chuối ...đều c&oacute; </font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">hiện tại em ở đồng th&aacute;p </font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">nếu anh chị em n&agrave;o quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ </font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">01269673952 - 01694076790</font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">h&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp anh chị </font></address></div><div align="justify"><address><font color="#0000ff" size="4">nếu c&oacute; g&agrave; đem lại bao sổ lu&ocirc;n hjhjhjhj</font></address></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: tháp mười đồng tháp
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 01694076790
- email: nguyenchithong01@gmail.com