BÁN GÀ TRE ĐÁ TỐT - ĐỒNG THÁP

  • Thread starter nguyenchithong01
  • Ngày gửi
N

nguyenchithong01

Lữ khách
#1
<address><font color="#0000ff" size="4">hiện tại em c&oacute; một số con g&agrave; tre lai </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">trọng lượng khoảng 800g - 1.2kg/con </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">đ&aacute; hay đ&aacute; nạp đ&aacute; canh đ&aacute; l&ocirc;ng </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">nếu anh chị em mua em bao tẽ sổ thổi m&aacute;i lu&ocirc;n </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ A.TH&Ocirc;NG 01269673952 - 01694076790</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">yahoo: </font><a href="mailto:chi_thong@yahoo.com"><font color="#0000ff" size="4">chi_thong@yahoo.com</font></a></address><address><font color="#0000ff" size="4">Email: </font><a href="mailto:nguyenchithong01@gmail.com"><font color="#0000ff" size="4">nguyenchithong01@gmail.com</font></a></address><address><font color="#0000ff" size="4">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC CH&Agrave;O Đ&Oacute;N ANH CHỊ</font></address><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn chí thông
- Địa chỉ: THÁP MƯỜI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 01694076790
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 

Đối tácTop