Bán gà tre lai rừng

  • Thread starter tuan gv
  • Ngày gửi
T

tuan gv

Guest
#1
<div style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><p>Kh&ocirc;ng c&oacute; chỗ nhốt n&ecirc;n phải b&aacute;n gấp 4 ch&uacute; g&agrave; tre lai rừng&nbsp;nặng 700gr g&agrave; đẹp,&nbsp;gi&aacute; 500. Li&ecirc;n hệ Chị Th&ugrave;y 0974775337</p><p><a href="http://www.4shared.com/video/KTgqf7tM/MOV20110815_001.html">http://www.4shared.com/video/KTgqf7tM/MOV20110815_001.html</a></p><p><a href="http://www.4shared.com/video/WfsmP9sp/MOV20110815_002.html">http://www.4shared.com/video/WfsmP9sp/MOV20110815_002.html</a></p><p><a href="http://www.4shared.com/video/QKl6byE1/MOV20110815_003.html">http://www.4shared.com/video/QKl6byE1/MOV20110815_003.html</a></p><p><a href="http://www.4shared.com/video/zqv1ConC/MOV20110815_004.html">http://www.4shared.com/video/zqv1ConC/MOV20110815_004.html</a></p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: mtx
- Địa chỉ: TP HCM
- Điện thoại: 0974775337 - Fax:
- email: minhxuanmtx@gmail.com
 

Đối tác


Top