bán gấp 100 cây bò cạp nước

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>M&igrave;nh cần b&aacute;n gấp 100 c&acirc;y b&ograve; cạp nước (4 năm tuổi)</p><p>Chiều cao : 3.5 đến 4m</p><p>đường k&iacute;nh cổ rễ: 8 đến 10Cm</p><p>C&acirc;y thẳng, đ&atilde; bứng v&agrave; b&oacute; bầu. Người mua tự chở, c&acirc;y đang ở T&acirc;y Ninh, c&aacute;ch chợ Long Hoa 4Km.</p><p>gi&aacute;: 100.000/ c&acirc;y</p><p>Li&ecirc;n hệ Kiệt : 012.1881.9119</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top