Bán Gấp 7 Chim Trĩ Trống- Tp.HCM

trieu_vo

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Triều
- Địa chỉ: 1/25 KHu Pho Binh Minh, Thị trấn Dĩ An, Bình Dương
- Tel, Fax: 090 3388 233
- email: trieu_vo@yahoo.com
================================

<p><font size="3">T&ocirc;i cần b&aacute;n 07 con chim trĩ đỏ trống, 8 th&aacute;ng tuổi đ&atilde; trưởng th&agrave;nh gi&aacute; <font color="#0033ff">1trieu/con.</font></font></p><p><font size="3">Xin li&ecirc;n Hệ Triều 090 3388233 hay email:trieu_vo@yahoo.com</font></p><p><font size="3">Sẽ gởi h&igrave;nh l&ecirc;n sau nhe</font></p>
 

Top