Bán ghẹ sống sỉ và lẻ

  • Thread starter Hải Sản Phúc Thịnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hải Sản Phúc Thịnh

Guest
#1
<font size="4"><strong><br /> </strong></font><a class="highslide" href="http://haisanphucthinh.com/images/post/07.jpg"><table border="0" width="600"><tbody><tr><td class="td1" style="width: 20px"><img height="16" border="0" width="350" src="http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif" /></td><td class="td2"><br /></td></tr></tbody></table><img height="450" border="0" width="600" id="hs_imageresizer_container_1" src="http://haisanphucthinh.com/images/post/07.jpg" /></a><br /> <font size="4"><strong> <br /> Ghẹ sống: T&ugrave;y từng thời điểm, gi&aacute; hiện tại ng&agrave;y <font color="Red">1/09/2011</font></strong><strong><br /> Ghẹ 1 (3-4 con/kg): <font color="Red">270k</font></strong><strong><br /> Ghẹ 2 (5-6 con/kg): <font color="Red">210k</font></strong><strong><br /> Ghẹ 3 (7-8 con/kg): <font color="Red">160k</font><br /> </strong></font><br /> <font size="4"><strong> Giao h&agrave;ng tận nơi</strong></font><font size="4"><strong><br /> 0916 885 484 (Mr. Thịnh)<br /> <br /> </strong></font><a class="highslide" href="http://haisanphucthinh.com/images/post/06.jpg"><table border="0" width="600"><tbody><tr><td class="td1" style="width: 20px"><img height="16" border="0" width="350" src="http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif" /></td><td class="td2"><br /></td></tr></tbody></table><img height="450" border="0" width="600" id="hs_imageresizer_container_3" src="http://haisanphucthinh.com/images/post/06.jpg" /></a><br /> <font size="4"><strong> <br /> Mặt h&agrave;ng hải sản tại cửa h&agrave;ng Ph&uacute;c Thịnh được nhập trực tiếp từ c&aacute;c vựa hải sản ở khắp nơi tr&ecirc;n đất nước Việt Nam, từ M&oacute;ng C&aacute;i đến H&agrave; Ti&ecirc;n. Mặt h&agrave;ng sống được đ&oacute;ng bằng Oxy vận chuyển bằng m&aacute;y bay n&ecirc;n chỉ cần sau 2h-3h đ&atilde; c&oacute; mặt tại TP.HCM. Với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc trong ng&agrave;nh hải sản l&acirc;u năm, ch&uacute;ng t&ocirc;i mang đến cho qu&yacute; vị mặt h&agrave;ng hải sản tốt nhất được chọn lọc kỹ nhất từ c&aacute;c vựa khắp tr&ecirc;n mọi miền đất nước.</strong></font><a target="_blank" href="http://haisanphucthinh.com/images/post/06.jpg"><br /> </a><br /> <a target="_blank" href="http://haisanphucthinh.com/images/post/05.jpg"><br /> </a><a class="highslide" href="http://haisanphucthinh.com/images/post/05.jpg"><table border="0" width="600"><tbody><tr><td class="td1" style="width: 20px"><img height="16" border="0" width="350" src="http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif" /></td><td class="td2"><br /></td></tr></tbody></table><img height="450" border="0" width="600" id="hs_imageresizer_container_5" src="http://haisanphucthinh.com/images/post/05.jpg" /></a><br /> <a target="_blank" href="http://haisanphucthinh.com/images/post/04.jpg"><br /> </a><a class="highslide" href="http://haisanphucthinh.com/images/post/04.jpg"><table border="0" width="600"><tbody><tr><td class="td1" style="width: 20px"><img height="16" border="0" width="350" src="http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif" /></td><td class="td2"><br /></td></tr></tbody></table><img height="450" border="0" width="600" id="hs_imageresizer_container_7" src="http://haisanphucthinh.com/images/post/04.jpg" /></a><br /> <br /> <font size="4"><strong>Địa chỉ: 14 Số 4, Đường Vườn Lan, F.10, Q.T&acirc;n B&igrave;nh, TP.HCM (đối diện chung cư Bầu C&aacute;t)</strong></font><font size="4"><strong><br /> ĐT: 0916 885 484 Mr. Thịnh</strong></font><font size="4"><strong><br /> Email: <a href="mailto:nguyenthinhle@yahoo.com"><font color="#000000">nguyenthinhle@yahoo.com</font></a></strong><strong><br /> Website: <a target="_blank" href="http://www.haisanphucthinh.com/">www.haisanphucthinh.com</a></strong></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hải Sản Phúc Thịnh
- Địa chỉ: 14 số 4, Phường 10, Q.TB
- Điện thoại: 0916 885 484 - Fax:
- email: nguyenthinhle@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận