bán giống cá bống tượng, tìm đối tác bán cá lớn

  • Thread starter Tấn Tiền
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Tấn Tiền

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tấn Tiền
- Địa chỉ: Trà Vinh
- Tel, Fax: 0944323344 ::: FaX
- email: lamquyenbl@yahoo.com.vn
================================

<p>T&ocirc;i t&ecirc;n Tấn Tiền ở Tr&agrave; Vinh. T&ocirc;i đang nu&ocirc;i c&aacute; bống tượng khoảng 2000 con.</p><p>T&ocirc;i dự định mở đại l&yacute; thu mua c&aacute; bống tượng n&ecirc;n cần t&igrave;m đối t&aacute;c thu mua c&aacute; thương phẩm với gi&aacute; hợp l&yacute; v&agrave;&nbsp;ổn&nbsp;định&nbsp;để hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i.</p><p>Với lượng c&aacute; chưa đạt loại I, II, t&ocirc;i sẽ nu&ocirc;i tiếp tục v&agrave; khi ai co1 nhu cầu mua giống c&aacute; tự nhi&ecirc;n t&ocirc;i sẽ b&aacute;n lại.</p><p>Hiện tại bạn n&agrave;o muốn mua c&aacute; giống khoảng đầu đũa ăn (4-5 f&acirc;n) t&ocirc;i cũng c&oacute; b&aacute;n.</p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Tấn Tiền 0944323344</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top