Bán giống cá chình Bông, cá Điêu hồng

  • Thread starter Huỳnh Thị Ánh Tuyết
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Huỳnh Thị Ánh Tuyết

Guest
#1
B&aacute;n c&aacute; giống ch&igrave;nh B&ocirc;ng, c&aacute; giống Đi&ecirc;u hồng (rất th&iacute;ch nghi nu&ocirc;i lồng). Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ chị Tuyết,228 Nguyễn thị Định, Quy Nhơn, điện thoại 0905 22 1073. <br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Thị Ánh Tuyết
- Địa chỉ: 228 Nguyễn Thị Định Quy Nhơn Bình Định
- Điện thoại: 0905 22 1073 - Fax:
- email: anhtuyetcompany@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx