bán giống các loại Nhím, gà trĩ, chồn nhung đen, gà chín cựa

  • Thread starter Le Manh Cuong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Le Manh Cuong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Le Manh Cuong
- Địa chỉ: Thuong Doan - Hoa Xa - Ung Hoa - Ha Noi
- Tel, Fax: 0916327087 ::: FaX
- email: letrungkiendnu@yahoo.com.vn
================================

Hiện nay tại gia đ&igrave;nh t&ocirc;i c&oacute; cung cấp c&aacute;c loại Nh&iacute;m giống, g&agrave; trĩ, chồn nhung đen, g&agrave; ch&iacute;n cưa. Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: L&ecirc; Mạnh Cường. Địa chỉ: Thượng Đoạn - H&ograve;a X&aacute; - Ứng H&ograve;a - H&agrave; Nội. Điện thoại: 0916327087. Gi&aacute; cả mua b&aacute;n se thảo thuận giữa 2 b&ecirc;n. t&ocirc;i sẽ hướng dẫn c&aacute;ch nu&ocirc;i nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu. Rất h&acirc;n hạnh!<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx