bán giống cây ba kích, Ngót rừng, Bò khai.

  • Thread starter thuythao
  • Ngày gửi
T

thuythao

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dũng
- Địa chỉ: thái nguyên
- Tel, Fax: 0984397999 ::: FaX
- email: nongnghieppl@gmail.com
================================

<p>Cần b&aacute;n 1 đ&agrave;n lợn rừng lai gồm c&oacute; 1 con đực th&aacute;i lan 4 con me 2 con dang chủa 13 con con. tổng cộng khoảng 4 tạ<br /> Gi&aacute; 30 triệu <br /> Địa chỉ ph&uacute; lương - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n <br /> Li&ecirc;n hệ 0984397999</p><p>Ngo&agrave;i ra b&aacute;n giống c&acirc;y: Ng&oacute;t rừng - B&ograve; khai - Ba k&iacute;ch <br /></p>
 

Top