bán giống cây bò khai, ngót rừng, ba kích

  • Thread starter raurungtn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
R

raurungtn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: raurungtn
- Địa chỉ: phú lương - thái nguyên
- Tel, Fax: 0984.397.999 ::: FaX
- email: nongnghieppl@gmail.com
================================

<font size="3"><font face=".VnTime">C</font>ơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n b&aacute;n c&aacute;c loại giống c&acirc;y đăc sản chất lượng đảm bảo vận chuyển đến nơi giao h&agrave;ng, tư vấn lập dự &aacute;n thực hiện:<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp; Rau ng&oacute;t rừng ( rau sắng)<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rau b&ograve; khai<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giống Ba k&iacute;ch<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Địa chỉ li&ecirc;n hệ: huyện Ph&uacute; Lương &ndash; Th&aacute;i nguy&ecirc;n<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐT: 0984.397.999<br /></font><font size="3">n ca</font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop