bán giống cây keo lai

  • Thread starter hoangmai_phutho
  • Ngày gửi
H

hoangmai_phutho

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Vườn ươm Đại To&agrave;n: chuy&ecirc;n sản xuất, bu&ocirc;n b&aacute;n giống keo hom lai chất lượng tốt, giao b&aacute;n với số lượng lớn, gi&aacute; gốc, giao c&aacute;c v&ugrave;ng miền. ai c&oacute; nhu cầu mua xin li&ecirc;n hệ</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Anh : Đại</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Khu 8- Ph&ugrave; Ninh- Ph&ugrave; Ninh- Ph&uacute; Thọ</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">Sđt:0975197938 hoặc 0985390102</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng thị Mai
- Địa chỉ: khu8- phù Ninh- Phù Ninh- Phú Thọ
- Điện thoại: 0977209265 - Fax:
- email: hoangmai1411@gmail.com
 

Đối tác


Top