BÁN GIỐNG CÂY TRÔM NĂM 2011

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP THIỆN NGHIỆP
- Địa chỉ: Xã Thiện Nghiệp - Phan Thiết - Bình Thuận
- Tel, Fax: 0838441496 ::: FaX 0838448690 chuyển
- email: ducthanh1810@yahoo.com
================================

<p>Nhận cung cấp giống c&acirc;y TR&Ocirc;M cho năm 2011 (Năm 2010 đ&atilde; hết h&agrave;ng)</p><p>Gi&aacute;:- 1kg hạt 500.000đ</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- c&acirc;y con 3000 đ/ c&acirc;y (xuất tại vườn).</p><p>(Nếu cần h&oacute;a đơn đỏ th&igrave; cộng th&ecirc;m 5%)</p><p>Nếu mua với số lượng lớn th&igrave; được giảm gi&aacute; hoặc bao vận chuyển.</p><p>Li&ecirc;n hệ đặt h&agrave;ng: gọi 0902 542 017 hoặc 0985105889 gặp A Th&agrave;nh</p><p>Email. <a href="mailto:ducthanh1810@yahoo.com">ducthanh1810@yahoo.com</a></p><p>Nơi sản xuất. Trạm TNLN Thiện Nghiệp ( Ph&acirc;n Viện Khoa Học L&acirc;m Nghiệp Nam Bộ) x&atilde; Thiện Nghiệp - Phan Thiết - B&igrave;nh Thuận</p>
 

Top