Bán Giống Cây Trôm Tại Binh Thuận và Đăk Lăk

#1
<p><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> PH&Acirc;N VIỆN NCKH L&Acirc;M NGHIỆP NAM BỘ<br /> <strong>- Địa chỉ: </strong> X&atilde; Thiện Nghiệp - Phan Thiết - B&igrave;nh Thuận<br /> <strong>- DĐ</strong> 0985 105 889&nbsp; hoặc 0902 542 017<br /> <strong>- email: </strong> <a href="mailto:ducthanh1810@yahoo.com">ducthanh1810@yahoo.com</a><br /> ================================<br /> <br /> <img border="0" src="http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/5.jpg" /><strong>- Nhận cung cấp giống, trồng v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y TR&Ocirc;M tại B&Igrave;nh Thuận v&agrave; Đăk Lăk</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>- Nhận thi c&ocirc;ng trồng rừng v&agrave; chăm s&oacute;c rừng.</strong></p><p><strong><br />- Nhận tư vấn điều tra đ&aacute;nh gi&aacute; hiện trạng rừng v&agrave; đất l&acirc;m nghiệp.</strong></p><p><br /> Gi&aacute;:- 1kg hạt 500.000đ<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/12.jpg">http://i1179.photobucket.com/albums/...anh1810/12.jpg</a><br /> <br /> - c&acirc;y con 3000 đ/ c&acirc;y (xuất tại vườn).<br /> (Nếu cần h&oacute;a đơn đỏ th&igrave; cộng th&ecirc;m 5%)<br /> Nếu mua với số lượng lớn th&igrave; được giảm gi&aacute; hoặc bao vận chuyển.<br /> Li&ecirc;n hệ đặt h&agrave;ng: gọi 0902 542 017 hoặc 0985105889 gặp A Th&agrave;nh<br /> Email. <a target="_blank" href="http://agriviet.com/ext.php?ref=mailto:ducthanh1810@yahoo.com">ducthanh1810@yahoo.com<br /> </a><br /> <br /> Nơi sản xuất.<br /> <strong>1) Trạm TNLN Thiện Nghiệp ( Ph&acirc;n Viện Khoa Học L&acirc;m Nghiệp Nam Bộ) x&atilde; Thiện Nghiệp - Phan Thiết - B&igrave;nh Thuận<br /> <br /> </strong><br /> <strong>2) Th&ocirc;n 8A X&atilde; EaHiao Huyện EaHleo Tỉnh ĐăK Lăk (Điện Thoại gặp A Minh 0983 075 744 hoặc 0973 915 744)</strong><br /></p><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/31891-Ban-giong-cay-trom-nam-2011#ixzz1vNiGRMgM">http://agriviet.com/home/threads/31891-Ban-giong-cay-trom-nam-2011#ixzz1vNiGRMgM</a><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phân Viện Khoa Học Lâm Nghiệp
- Địa chỉ: Xã Thiện Nghiệp - Phan Thiết - Bình Thuận
- Điện thoại: 0838441496 - Fax: 0838448690 chuyển
- email: ducthanh1810@yahoo.com