Bán giống cỏ VA06_"Siêu" cỏ chăn nuôi trâu bò, heo rừng, dê...

  • Thread starter VĂNHIẾU-KORUKO
  • Ngày gửi
V

VĂNHIẾU-KORUKO

Guest
#1
<p>T&ocirc;i hiện đang c&oacute; hơn 30 tấn hom giống cỏ VA06 cung cấp cho thị trưuờng. B&agrave; con, c&aacute;c đơn vị, trang trại chăn nu&ocirc;i c&oacute; nhu c&acirc;u li&ecirc;n hệ ngay với t&ocirc;i theo địa chỉ tr&ecirc;n để nhận gi&aacute; b&aacute;n ưu đ&atilde;i nhất nh&eacute;. C&ograve;n chất lượng th&igrave; t&ocirc;i đảm bảo 100% (Do trồng tr&ecirc;n nền đất đỏ Bazan n&ecirc;n chất lượng hom giống khỏi phải ch&ecirc; lu&ocirc;n).</p><p>Đ/c liện hệ: V&otilde; Văn Hiếu - SĐT: 0905.612179. YMail: <a href="mailto:Vo_Van_Hieu_Cnty@yahoo.com">Vo_Van_Hieu_Cnty@yahoo.com</a></p><p>H&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c với c&aacute;c ban!</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Văn Hiếu - Kỹ sư chăn nuôi
- Địa chỉ: Tp. Kon Tum - Kon Tum
- Tel, Fax: 0905.612179
- email: Vo_Van_Hieu_Cnty@yahoo.com
 

Đối tácTop