Bán giống đậu xanh ĐX 208

#1
ĐX 208 l&agrave; giống ch&iacute;n sớm, th&iacute;ch hợp sản xuất ở cả vụ Xu&acirc;n v&agrave; vụ H&egrave;.Thời gian từ gieo đến ch&iacute;n từ 60-70 ng&agrave;y t&ugrave;y thời vụ v&agrave; v&ugrave;ng sinh th&aacute;i kh&aacute;c nhau. <br /> - ĐX 208 thuộc loại h&igrave;nh th&acirc;m canh, sinh trưởng khoẻ, cao trung b&igrave;nh 55-70 cm. Ra hoa tập trung, sai quả. Hạt to, khối lượng 1000 hạt: 65-70 gr, dạng xanh mỡ b&oacute;ng, ruột v&agrave;ng, thơm, bở, ph&ugrave; hợp với thị hiếu người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. <br /> - ĐX 208 c&ograve;n c&oacute; khả năng t&aacute;i sinh rất mạnh, tiềm năng năng suất cao 2,5 - 3,0 tấn/ha.<br /> - Chịu hạn, chịu n&oacute;ng tốt, chống đổ v&agrave; chống bệnh v&agrave;ng l&aacute; v&agrave; đốm l&aacute; rất tốt. <br /> - Gieo được nhiều vụ trong năm tr&ecirc;n nhiều loại đất kh&aacute;c nhau ở cả 3 miền Bắc Trung Nam.<br /> - Lượng hạt gieo: Vụ xu&acirc;n 28 kg/ha; vụ H&egrave; 22 kg/ha.<br /><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tiến Thặng
- Địa chỉ: Công ty CP giôgns cây trồng trung ương
- Điện thoại: 0438523267 - Fax: 01674518515
- email: nguyenthangrhq52@gmail.com
 

Top