Bán giống, hỗ trợ kỹ thuật nuôi dế, bao tiêu sản phẩm

  • Thread starter Phamxuan_cong
  • Ngày gửi
P

Phamxuan_cong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Xuân Công
- Địa chỉ: THPT số 2 Bắc Hà - Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai
- Tel, Fax: 0985814011 ::: FaX
- email: Phamxuan_cong@yahoo.com.vn
================================

<p align="justify"><font style="background-color: #ff0000"><font style="background-color: #ccffff" color="#ff0000" size="5">Trang trại <strong>dế Xu&acirc;n</strong><strong> C&ocirc;ng</strong> địa chỉ <strong>trường THPT số 2 Bắc H&agrave;, Bảo Nhai -&nbsp;Bắc H&agrave; L&agrave;o Cai</strong> chuy&ecirc;n cung cấp dế giống gi&aacute; rẻ, hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i v&agrave; bao ti&ecirc;u sản phảm cho người nu&ocirc;i với gi&aacute; thị trường! Gi&aacute; con giống bố mẹ từ 3000 đến 4000VNĐ/1con! Xin qu&yacute; kh&aacute;ch li&ecirc;n hệ theo số 0985814011 hoặc YM: <a href="mailto:phamxuan_cong@yahoo.com.vn">Phamxuan_cong@yahoo.com.vn</a> </font></font></p>
 

Top