Bán Bán giống mai các loại

  • Thread starter tien_phong
  • Ngày gửi
tien_phong

tien_phong

Thành viên mới
#1
Vườn mai TỨ HẢI MAI HOA bán các loại giống mai như : TÂN CHÂU ,GIẢO BẾN TRE ,GIẢO DÂY ,THỦ ĐỨC ,INDO ( GIẢO GAI ) ,BA HÒN ,ĐỘT BIẾN ,LIỄU MAI , THANH MAI ,BẠCH MAI 12 CÁNH TRẮNG THUẦN ,BẠCH MAI LÁ CẨM THẠCH ,BẠCH MAI LÁ TRẮNG BÔNG VÀNG ,TỲ BÀ (MAI VƯƠNG ) ,CÚC MAI ,GIẢO TRÂU ,PHÚ QUÝ ĐỌT ĐỎ ,HỒNG MAI ( MAI CAM ) ,HUỲNH TỶ 24 CÁNH ,MÀU KEM

Sau đây là một số hình ảnh mà tôi chụp tại vườn nhà ,không lấy hình trên mạng để chém gió !

CÚC MAI

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg821.imageshack.us%2Fimg821%2F5733%2Fdsc00337iv.th.jpg&hash=46a3b58f8a0d3152bd171b0cf9751535


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg841.imageshack.us%2Fimg841%2F6042%2Fdsc00335w.th.jpg&hash=65fbc217e8d51533a007525db0548a34


HỒNG MAI

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg337.imageshack.us%2Fimg337%2F1070%2Fdsc00437v.th.jpg&hash=9d2117dbb71c9807939823f972c2a02f


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg401.imageshack.us%2Fimg401%2F1356%2Fdsc00438st.th.jpg&hash=cd59f4cf549954f500cf46586d02c186


GIẢO GAI

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg444.imageshack.us%2Fimg444%2F9021%2Fdsc00317xt.th.jpg&hash=c73199f9f1e3b3ed9750035830199fcb


GIẢO BẾN TRE

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg96.imageshack.us%2Fimg96%2F1293%2Fdsc02525pe.th.jpg&hash=840160542a2b057e11b71596731f55f3


MÀU KEM

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg718.imageshack.us%2Fimg718%2F1595%2Fdsc00290jk.th.jpg&hash=ccd98682ea3d844ff002f0aa475bdd05


BẠCH MAI

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg705.imageshack.us%2Fimg705%2F3695%2Fdsc03112eg.th.jpg&hash=e03b5d5994a36d63f4f02fa8bdf44a4b


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg708.imageshack.us%2Fimg708%2F8716%2Fdsc02999ef.th.jpg&hash=7f663c4142dec4923d057435316d5972


NGOÀI RA : chúng tôi còn nhận ghép các giống mai theo yêu cầu
Cho thuê hoặc bán mai tết

Bán gốc nguyên liệu và ghép 2 hoặc 3 giống trên 1 cây theo yêu cầu quý khách

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg69.imageshack.us%2Fimg69%2F1633%2Fdsc03268nb.th.jpg&hash=29fd420fdb12a9931994879c78104620proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg72.imageshack.us%2Fimg72%2F8003%2Fdsc03273c.th.jpg&hash=a36341870d699fcf8de34f0e96b05c07


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg341.imageshack.us%2Fimg341%2F8125%2Fdsc02302m.th.jpg&hash=7872eea9a800d75a2d41cf5d728563e2


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg41.imageshack.us%2Fimg41%2F9362%2Fdsc02390b.th.jpg&hash=a45662a9172c30331a7d92ffaf948b45


LIÊN HỆ : 090.8483201 PHONG (MAI HOA TRẠI CHỦ )

CHÚ Ý : ĐỂ AN TOÀN TRONG THƯƠNG MẠI QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GIAO DỊCH TẠI VƯỜN MAI
 

W

www789

Thành viên mới
#2
Vườn mai TỨ HẢI MAI HOA bán các loại giống mai như : TÂN CHÂU ,GIẢO BẾN TRE ,GIẢO DÂY ,THỦ ĐỨC ,INDO ( GIẢO GAI ) ,BA HÒN ,ĐỘT BIẾN ,LIỄU MAI , THANH MAI ,BẠCH MAI 12 CÁNH TRẮNG THUẦN ,BẠCH MAI LÁ CẨM THẠCH ,BẠCH MAI LÁ TRẮNG BÔNG VÀNG ,TỲ BÀ (MAI VƯƠNG ) ,CÚC MAI ,GIẢO TRÂU ,PHÚ QUÝ ĐỌT ĐỎ ,HỒNG MAI ( MAI CAM ) ,HUỲNH TỶ 24 CÁNH ,MÀU KEM

Sau đây là một số hình ảnh mà tôi chụp tại vườn nhà ,không lấy hình trên mạng để chém gió !

CÚC MAI

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg821.imageshack.us%2Fimg821%2F5733%2Fdsc00337iv.th.jpg&hash=46a3b58f8a0d3152bd171b0cf9751535


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg841.imageshack.us%2Fimg841%2F6042%2Fdsc00335w.th.jpg&hash=65fbc217e8d51533a007525db0548a34


HỒNG MAI

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg337.imageshack.us%2Fimg337%2F1070%2Fdsc00437v.th.jpg&hash=9d2117dbb71c9807939823f972c2a02f


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg401.imageshack.us%2Fimg401%2F1356%2Fdsc00438st.th.jpg&hash=cd59f4cf549954f500cf46586d02c186


GIẢO GAI

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg444.imageshack.us%2Fimg444%2F9021%2Fdsc00317xt.th.jpg&hash=c73199f9f1e3b3ed9750035830199fcb


GIẢO BẾN TRE

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg96.imageshack.us%2Fimg96%2F1293%2Fdsc02525pe.th.jpg&hash=840160542a2b057e11b71596731f55f3


MÀU KEM

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg718.imageshack.us%2Fimg718%2F1595%2Fdsc00290jk.th.jpg&hash=ccd98682ea3d844ff002f0aa475bdd05


BẠCH MAI

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg705.imageshack.us%2Fimg705%2F3695%2Fdsc03112eg.th.jpg&hash=e03b5d5994a36d63f4f02fa8bdf44a4b


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg708.imageshack.us%2Fimg708%2F8716%2Fdsc02999ef.th.jpg&hash=7f663c4142dec4923d057435316d5972


NGOÀI RA : chúng tôi còn nhận ghép các giống mai theo yêu cầu
Cho thuê hoặc bán mai tết

Bán gốc nguyên liệu và ghép 2 hoặc 3 giống trên 1 cây theo yêu cầu quý khách

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg69.imageshack.us%2Fimg69%2F1633%2Fdsc03268nb.th.jpg&hash=29fd420fdb12a9931994879c78104620proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg72.imageshack.us%2Fimg72%2F8003%2Fdsc03273c.th.jpg&hash=a36341870d699fcf8de34f0e96b05c07


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg341.imageshack.us%2Fimg341%2F8125%2Fdsc02302m.th.jpg&hash=7872eea9a800d75a2d41cf5d728563e2


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg41.imageshack.us%2Fimg41%2F9362%2Fdsc02390b.th.jpg&hash=a45662a9172c30331a7d92ffaf948b45


LIÊN HỆ : 090.8483201 PHONG (MAI HOA TRẠI CHỦ )

CHÚ Ý : ĐỂ AN TOÀN TRONG THƯƠNG MẠI QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GIAO DỊCH TẠI VƯỜN MAI
vuon bac o dau vay?
 

Đối tácTop