bán giống nhông gutta(nhông cát loại 0.7kg/con)

  • Thread starter quanghanh
  • Ngày gửi
Q

quanghanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: quanghanh
- Địa chỉ: 306,tân lập, phước tân, biên hòa, đồng nai
- Tel, Fax: 01684303521 ::: FaX
- email: nhatquang25031980@yahoo.com
================================

<p>M&igrave;nh l&agrave; quanghanh đ&acirc;y, hiện giờ m&igrave;nh đang cung cấp nh&ocirc;ng thịt cho nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c l&agrave;ng nướng. Hiện nay c&ograve;n cung cấp cả nh&ocirc;ng giống ra thị trường. Nếu c&oacute; anh em n&agrave;o c&oacute; muốn nu&ocirc;i th&igrave; li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh qua số đt: 01684303521 or địa chỉ li&ecirc;n hệ: 306, t&acirc;n lập, phước t&acirc;n, bi&ecirc;n h&ograve;a, đồng nai. Gần khu du lịch th&aacute;c giang điền(2km). Hiện nay m&igrave;nh mới x&acirc;y th&ecirc;m một trại ở ngay nh&agrave; đang nu&ocirc;i nh&acirc;n th&ecirc;m số lượng giống v&agrave; thịt để cung cấp cho thị trường. Bởi vị kh&ocirc;ng đủ cung cấp ra thị trường n&ecirc;n đang đầu tư th&ecirc;m chuồng nu&ocirc;i. Anh em n&agrave;o quan t&acirc;m th&igrave; c&oacute; thể li&ecirc;n lạc với m&igrave;nh qua địa chỉ tr&ecirc;n or số đt tr&ecirc;n m&igrave;nh sẽ tư vấn th&ecirc;m. Ai cũng muốn l&agrave;m gi&agrave;u n&ecirc;n lựa chọn cho m&igrave;nh một nghề ph&ugrave; hợp với điều kiện v&agrave; khả năng của mỗi người. &Agrave; khi n&agrave;o m&igrave;nh sửa xong m&aacute;y chụp h&igrave;nh minh sẽ chụp ảnh con nh&ocirc;ng của m&igrave;nh cho c&aacute;c bạn xem. đ&atilde; quyết định nu&ocirc;i con g&igrave; th&igrave; điều quan trọng nhất l&agrave; phải chọn được con giống tốt. Anh em m&agrave; thấy con giống của m&igrave;nh l&agrave; m&ecirc; liền &agrave;. Ch&uacute;c anh em chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng, c&oacute; g&igrave; cần th&igrave; li&ecirc;n lạc với m&igrave;nh, m&igrave;nh sẽ tư vấn th&ecirc;m. Cũng&nbsp;rất dễ nu&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; kh&oacute; cả chỉ sợ m&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; tr&iacute; th&ocirc;i.Nhiều nơi b&aacute;n giống đem về nu&ocirc;i m&atilde;i cũng chỉ 200gr/con th&igrave; vừa ph&iacute; c&ocirc;ng vừa ph&iacute; thời gian, vừa b&aacute;n kh&ocirc;ng được gi&aacute; nữa. Ch&uacute;c mọi người th&agrave;nh c&ocirc;ng nha! </p>
 

Top