BÁN GIỐNG THANH LONG RUỘT ĐỎ VÀ BAO TIÊU SẢN PHẨM HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT THEO QUY TRÌNH GAP

  • Thread starter PHẠM HOÀNG MINH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

PHẠM HOÀNG MINH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHẠM HOÀNG MINH
- Địa chỉ: CHÂU THÀNH TÂN AN
- Tel, Fax: 0949949412 ::: FaX
- email: phamhminh84@gmail.com
================================

<p>HTX N&Ocirc;NG NGHIỆP B&Ocirc;NG L&Uacute;A V&Agrave;NG. CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; 1200 TRỤ THANH LONG RUỘT ĐỎ 3 NĂM TUỔI. HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I NHẬN CUNG CẤP, TƯ VẤN KỸ THUẬT TRỒNG THEO QUY TR&Igrave;NH GAP V&Agrave; BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM. VẬY C&Aacute; NH&Acirc;N HAY TỔ CHỨC N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU CỀ GIỐNG V&Agrave; HỢP T&Aacute;C VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I LI&Ecirc;N HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI 0949949412. GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI VỚI ĐƠN ĐẶT H&Agrave;NG TỪ 1000 HOM TRỞ L&Ecirc;N.</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top