Bán giống và thương phẩm Dúi,gà Tây,chim Trĩ,chim Công - Hải Phòng

  • Thread starter daoxuanlinh
  • Ngày gửi
D

daoxuanlinh

Lữ khách
#1
TRANG TRẠI XUÂN LINH XIN KÍNH CHÀO BÀ CON!

V
ới nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi và buôn bán giống và thương phẩm Dúi,gà Tây,chim Trĩ,chim Công.Hãy đến với chúng tôi để cảm nhận một luồng không khí mới về chăn nuôi Dúi,Gà Tây,chim Trĩ,chim Công.

Ai có nhu cầu quan tâm và thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Dúi,gà Tây,chim Trĩ,chim Công để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Địa chỉ liên hệ:
*Trang trại xuân Linh
*Địa chỉ:Kiến Quốc - Kiến Thụy - Hải Phòng
*ĐT :0932.172.179

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-dX-yv87TS9I%2FTtsrlx7PHVI%2FAAAAAAAAHkk%2FWMtR2uhTS1A%2FAgriviet.Com-1.jpg&hash=04911ffb50baa197fb68b80948975170

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-hjzoLh2xj7I%2FTtsrwWBHWaI%2FAAAAAAAAHks%2F9Bcwx71ExlE%2FAgriviet.Com-151.jpg&hash=7e6f8e7e3284e88d7f47d5466abc6dd5
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-P3Oageqc1p8%2FTtsr2dPRKQI%2FAAAAAAAAHk0%2F9JQBrvci_YE%2FAgriviet.Com-2.jpg&hash=30d36298ece77beec7b4f821345e3622
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-7qFMoyGWr-A%2FTtsr867hO9I%2FAAAAAAAAHk8%2FQUQsLpulC70%2FAgriviet.Com-5.jpg&hash=fc7293817775c07053217b992b678b9b
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-WGWAVO4BaDg%2FTtssDr4pf2I%2FAAAAAAAAHlE%2FC3IJ9WKzI_o%2FAgriviet.Com-7.jpg&hash=c4747069c7f2afa0b3be6081d8e8735a
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-vimrXeOArN4%2FTtssLSAPagI%2FAAAAAAAAHlM%2FNhDQpQtdOos%2FAgriviet.Com-52.jpg&hash=0609a52c83e9a28e8deaf2cd9fc72172
 

Đối tácTop