Bán Gỗ Giáng Hương, Gỗ cẩm lai, Gỗ trắc

  • Thread starter cungunggo
  • Ngày gửi
C

cungunggo

Guest
#1
<font face="Times New Roman">Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đơn vị khai th&aacute;c trực tiếp, chuy&ecirc;n cung ứng gỗ Gi&aacute;ng hương, Cẩm lai, trắc c&oacute; nguồn gốc từ L&agrave;o hoặc Combodia với số lượng lớn hoặc theo đơn đặt h&agrave;ng. <br /></font><font face="Times New Roman">Định hướng của ch&uacute;ng t&ocirc;i: <strong>lu&ocirc;n c&oacute; nguồn h&agrave;ng ổn định; Qui c&aacute;ch, chất lượng chuẩn theo ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu; gi&aacute; cả hợp l&yacute;; thanh to&aacute;n linh hoạt.</strong><br /></font><font face="Times New Roman">Anh/Chị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 0903 995 341 (Minh). Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.<br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr.Minh
- Địa chỉ: Q.1-HCM
- Điện thoại: - Fax: 0903995341
- email: cungunggo@gmail.com
 

Đối tácTop