Bán gỗ hương và gỗ pomu

  • Thread starter congtygotot
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

congtygotot

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: congtygotot
- Địa chỉ: Hoàng mai - Hà Nội
- Tel, Fax: 0922030999/0976232341 ::: FaX
- email: gotothanoi@yahoo.com.vn
================================

<p><strong>C&ocirc;ng ty TNHH Gỗ tốt</strong> đang c&oacute; <strong>1300m3</strong> gỗ hương tr&ograve;n, đường k&iacute;nh từ 35 trở l&ecirc;n gi&aacute; b&aacute;n <strong>1,100usd/1 t</strong>ấn, Gỗ Pơmu <strong>1200m3</strong> gi&aacute; b&aacute;n <strong>1300usd/1m3</strong>, Gỗ Shamu <strong>4000m3</strong> gi&aacute; b&aacute;n <strong>850usd/1</strong>m3&nbsp;v&agrave; c&aacute;c loại gỗ tự nhi&ecirc;n phục vụ cho xản xuất v&agrave; nội thất.&nbsp;Qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o c&oacute;&nbsp; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ : <strong>Mr Đại 0922 030 999 / 0976 23 23 41</strong></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top