BÁN GỖ NHÓM 1

  • Thread starter Hồ Bá Minh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hồ Bá Minh

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">B&aacute;n Gổ trắc, th&agrave;nh phẩm, gỗ hộp</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">B&aacute;n Gỗ hương Camphuchia, gỗ hộp c&oacute; nguồn gốc từ L&agrave;o, Camphuchia</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Hợp t&aacute;c đấu thầu khai th&aacute;c gỗ tại L&agrave;o, Gổ tr&ograve;n Sao, dầu, cămxe, cẩm lai, hương xoan, bằng lăng, hương đỏ, trắc</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Hợp t&aacute;c đấu thầu mua gỗ tại L&agrave;o Gổ tr&ograve;n Sao, dầu, cămxe, cẩm lai, hương xoan, bằng lăng, năm 2011 &ndash; 2012 với số lượng tr&ecirc;n 30.000m3/năm </font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Giao dịch mua b&aacute;n c&aacute;c loại kho&aacute;ng sản kh&aacute;c, kẽm, đồng, canxi carbonat&hellip;</font></font></p><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">------------------------------------------------------------------------------------------</font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;BAMIHO _ Cty TNHH Phat trien hang tang Thanh Binh </font></font></p><p class="MsoNormal"><br /><font face="Times New Roman" size="3">Tel:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; + 8443 926 1138 /3 992 9677<br />Fax:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; + 8443 926 1139</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Lao (Attupu) 0085620 97678968</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Giao dich Ngoc Hoi:</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Lo CN3 khu kinh te cua khau Bo Y, Kontum</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ 0603 885 888</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + 0603 885 889<br />YM:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font><a href="mailto:bamihoINC@yahoo.com" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">bamihoINC@yahoo.com</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> <br />Skype:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; bamiho<br />Email:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </font><a href="mailto:bamiho@gmail.com" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">bamiho@gmail.com</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> - </font><a href="mailto:minhbaho@bamiho.com" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">minhbaho@bamiho.com</font></a><br /><font face="Times New Roman" size="3">Web:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font><a href="http://www.bamiho.com/" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">www.bamiho.com</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> <br />Vinaphone: 0 9 1 6 6 2 4 6 6 8&nbsp;<br />Mobile:&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 0 9 2 8 1 0 0 8 8 1&nbsp;</font></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hồ Bá Minh
- Địa chỉ: 88 Giải phóng, phường Phương Mai quận Đống Đa
- Tel, Fax: Tel: + 8443 926 1138 /3 992 9677
- email: bamiho@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx