Bán gỗ trắc nhập khẩu từ Lào

  • Thread starter cungunggo
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

cungunggo

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cungunggo
- Địa chỉ: Bình dương
- Tel, Fax: 0903995341
- email: cungunggo@gmail.com
================================

<a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"></a><font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung d&agrave;i hạn gỗ Trắc nhập khẩu từ L&agrave;o theo đơn đặt h&agrave;ng (số lượng giới hạn trong mỗi th&aacute;ng). Gỗ xẻ, c&oacute; nhiều qui c&aacute;ch, c&oacute; xuất xứ r&otilde; r&agrave;ng, giao h&agrave;ng tận nơi.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Gi&aacute; b&aacute;n cạnh tranh.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Qu&iacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu, xin li&ecirc;n hệ: 0903 995 341 (Mr.Minh)<br /></font></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top