Bán Gừng Vừa Thu hoạch

  • Thread starter Lê Minh NghÄ©a
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Minh Nghĩa

Guest
#1
B&aacute;n Gừng Vừa Thu hoạch, Nh&agrave; m&igrave;nh ở Trảng B&agrave;ng- T&acirc;y Ninh gi&aacute;p ranh vối Củ Chi- Tp. HCM, Khu nh&agrave; m&igrave;nh nay bước v&agrave;o m&ugrave;a thu hoạch Gừng n&ecirc;n cần t&igrave;m đầu ra cho n&ocirc;ng sản, Qu&yacute; Anh( chị) cần số n&ocirc;ng sản tr&ecirc;n xin li&ecirc;n hệ với: L&ecirc; Minh Nghĩa, đt: 0949 131 683, E:minhnghiareal@gmail.com<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Minh Nghĩa
- Địa chỉ: 102 Phạm Viết Chánh, P.19, BT, Tp.HCM
- Điện thoại: 0949 131 683 - Fax:
- email: minhnghiareal@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx