Bán hai cây kim quýt nho nhỏ

vvcc

Lữ khách
#1

Cây 1 : đã giao dịch xong nha, Thanks AE ds4 ghé xem
Giá 2.2 triệu - có chậu - chưa phí VC nha AE
dáng bay hai thân - dáng bay , chi tàn đầy đủ - cây trồng chậu đã lâu.

Hoành to hơn ngón chân cái người lớn tí nhe AE
Tàn từ gốc đến đỉnh khoảng 50cm - có thể dài hơn một tí <table style="width: 350px; height: 44px;"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td></tr></tbody></table>
Cây 2 : Giá 1.7 triệu - có chậu - chưa phí VC nha AE
Dáng hơi quái tí - thành phẩm - chi tàn đầy đủ

Hoành to hơn ngón chân cái người lớn 1 tí nhe AE
Tàn từ gốc đến đỉnh khoảng 30cm đến 40cm - có thể dài hơn tí.
 

Last edited:
Top