bán hải sản nha trang, cá mú đỏ, cá bò giáp,cá mao ếch, cá dìa, cá dò, cá đuối, ốc đỏ, ốc hoàng hậu,