bán hamster,nhím kiểng,bọ thái,lồng mêka-vật dụng.và tất cả các thứ linh tinh cần thi

#1
<TABLE id=post75725082 class=tborder border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center><TBODY><TR vAlign=top><TD style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" id=td_post_75725082 class=alt1><HR style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff; COLOR: #ffffff" SIZE=1><!-- / icon and title --><!-- message -->Shop chuyên cung cấp các mặt hàng sĩ,lẽ về hamster,nhím kiểng,bọ thái.đây là trang trại nên các bạn cứ yên tâm về số lượng cũng như chất lượng.khi các bạn có nhu cầu vui lòng call:0907819619(dũng)hoặc : 0937518581(huy)
địa chỉ:421/9 lê quang sung,p9,q6,hcm.

nhím trắng:450k

<TABLE width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
</TD><TD class=td2 unselectable="on"></TD></TR></TBODY></TABLE>


socola :550k
<TABLE width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
</TD><TD class=td2 unselectable="on"></TD></TR></TBODY></TABLE>


<TABLE width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
</TD><TD class=td2 unselectable="on"></TD></TR></TBODY></TABLE>


nhím giống: 1800k/cặp
<TABLE width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
</TD><TD class=td2 unselectable="on"></TD></TR></TBODY></TABLE>


muối tiêu : 400k
<TABLE width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
</TD><TD class=td2 unselectable="on"></TD></TR></TBODY></TABLE>


ab : 450k
<TABLE width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
</TD><TD class=td2 unselectable="on"></TD></TR></TBODY></TABLE>


silky: 1200k
<TABLE width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
</TD><TD class=td2 unselectable="on"></TD></TR></TBODY></TABLE>

coronet: 1600k
<TABLE width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
</TD><TD class=td2 unselectable="on"></TD></TR></TBODY></TABLE>


hamsterbear: 90k
RObo - 100.000 VNĐ


wwwwww - 90.000 VNĐ

sóc bông:550k


sóc đất ổ mối: 220ksóc bay việt nam: 750k


khi mua sóc các bạn sẽ có nhiều quà tặng hấp dẫn trong dịp hè.


<!-- / message -->
<!-- edit note -->
<!-- / edit note -->
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" class=alt2>
<!-- ALLOWED USERGROUPS --><!-- END QUICK BAN BUTTON --><!-- ALLOWED USERGROUPS --><!-- END QUICK BAN BUTTON -->

</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 0px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" class=alt1 align=right><!-- controls -->
</TD></TR></TBODY></TABLE>
 

Last edited: