Bán hàng hiếm (xem moi hieu)

#1
Cần bán 3 tấm ngựa mặt lớn bằng gỗ nu gõ đỏ. Số điện thoại liên lạc: 0522470000 Gặp thắng. (2 tấm dài 3,2m x mặt không chắp 2m x 0,2 và 1 tấm dài 3,2m x mặt không chắp 2m x 0,3) Giá thỏa thuận - LinK hinh ảnh đầy đủ:
http://www.upanh.com/<wbr>viewupload/id=iuqpte
Email: c.ty.taytruongson@gmail.com
yahoo: dangducthangg


 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx