BÁN HÀNH TỎI ỚT GỪNG GIỀNG CARỐT SẤY KHÔ, TƯƠI

  • Thread starter ducdoanhd
  • Ngày gửi
D

ducdoanhd

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đức Đoàn
- Địa chỉ: Cẩm Giàng- Hải Dương
- Tel, Fax: 0904662002- 0904156006 ::: FaX 03203780876
- email: ducoanhd@gmail.com
================================

C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; chế biến h&agrave;ng n&ocirc;ng sản gia vị d&ugrave;ng trong thực phẩm như H&agrave;nh th&aacute;i l&aacute;t, tỏi th&aacute;i l&aacute;t, Gừng th&aacute;i l&aacute;t, xu h&agrave;o sấy, cải đường sấy, C&agrave; rốt sấy, L&aacute; H&agrave;nh sấy, L&aacute; m&ugrave;i ta(Ng&ograve; r&iacute;) sấy, L&aacute; Chanh sấy, l&aacute; M&ugrave;i tầu (Ng&ograve; gai) sấy, ớt sấy, C&agrave; rốt tươi... Qu&yacute; doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ Đức Đo&agrave;n 0904662002, 0904223603. Rất mong được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng qu&yacute; doanh nghiệp<br />
 

Đối tácTop