Bán hạt giống hoa bồ công anh

#1
<p>Nếu Bạn chưa từng được thấy những c&acirc;y hoa Bồ c&ocirc;ng anh, th&igrave; c&ograve;n chờ g&igrave; nữa m&agrave; kh&ocirc;ng li&ecirc;n lạc ngay với ch&uacute;ng T&ocirc;i để c&oacute; thể nhận được những hạt giống hoa Bồ c&ocirc;ng anh. Địa chỉ li&ecirc;n hệ: <a href="mailto:tqphi307@gmail.com">tqphi307@gmail.com</a>.</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoahongtangem
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: tqphi307@gmail.com
 

E

ettetrym

Guest
#2
Nếu Bạn chưa từng được thấy những cây hoa Bồ công anh, thì còn chờ gì nữa mà không liên lạc ngay với chúng Tôi để có thể nhận được những hạt giống hoa Bồ công anh. Địa chỉ liên hệ: tqphi307@gmail.com.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoahongtangem
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: tqphi307@gmail.com
Bạn ơi, bây giờ mình muốn mua hạt giống để trồng thì còn có nữa ko?. :D
 
Top