Bán hạt giống rau quả

  • Thread starter haphuonganh
  • Ngày gửi
H

haphuonganh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hà Phương Anh
- Địa chỉ: 70 đường số 4 Gò Vấp TP HCM
- Tel, Fax: 22167154 ::: FaX 62953769
- email: dungluongthanh@yahoo.com.vn
================================

<p><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV-XD HỮU THINH ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuy&ecirc;n mua b&aacute;n v&agrave; xuất nhập khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản, rau quả, gạo, Đậu,m&egrave;, hạt ti&ecirc;u&hellip;v&agrave; c&aacute;c loại hạt giống c&acirc;y trồng, đặc biệt giống ớt chỉ thi&ecirc;n F1 nhập khẩu từ Th&aacute;i Lan với phương ch&acirc;m <em>Gi&aacute; cả Việt nam - chất lượng h&agrave;ng quốc tế </em>. </strong></p><p><strong>(Gi&aacute; b&aacute;n h&agrave;ng tại TP HCM l&agrave; 75.000 đồng/tep 5 grams) Qui kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; theo địa chỉ: </strong></p><p><strong>70 đường số 4 phường 16 quận G&ograve; Vấp TP HCM </strong></p><strong>Hoặc E-Mail : <a href="mailto:dungluongthanh@yahoo.com.vn">dungluongthanh@yahoo.com.vn</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:lknguyenanh@gmail.com">lknguyenanh@gmail.com</a> ; <br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:huuthinh.luong699@gmail.com">huuthinh.luong699@gmail.com</a>.<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; điện thoại: Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh 01667254416.</strong><strong><br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trưởng ph&ograve;ng marketting 01663755051.<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Văn ph&ograve;ng: 84-8-22167154 - 62953769. Fax: 84-8-62953769.</strong><strong><br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</strong><br /><font size="4"><font face="Times New Roman">&nbsp;<strong><br /></strong></font></font><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&agrave; Phương Anh.<br /></strong>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx