Bán hạt mít

  • Thread starter quynhminhphat
  • Ngày gửi
Q

quynhminhphat

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Quang Quỳnh
- Địa chỉ: Ea đar, Eakar, Đăk Lăk
- Tel, Fax: 0983982147
- email: quynhnq.minhphat@gmail.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">B&Aacute;N HẠT M&Iacute;T TƯƠI, HẠT M&Iacute;T SẤY KH&Ocirc;<br /></font></strong><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty TNHH Minh Ph&aacute;t &ndash; Địa chỉ Km 59 &ndash; Quốc lộ 26 &ndash; huyện Eakar &ndash; tỉnh Đak Lak, chuy&ecirc;n cung cấp hạt m&iacute;t tươi, hạt m&iacute;t sấy kh&ocirc; l&agrave;m thức ăn cho người, cho gia s&uacute;c số lượng lớn, ổn định v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty đ&atilde; c&oacute; hệ thống m&aacute;y rửa hạt tươi, hệ thống l&ograve; sấy kh&ocirc;, hệ thống m&aacute;y nghiền hạt, m&aacute;y h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng, m&aacute;y &eacute;p &ndash; m&aacute;y kh&acirc;u bao b&igrave;&hellip; n&ecirc;n đ&aacute;p ứng được c&aacute;c nhu cầu về chất lượng v&agrave; k&iacute;ch thước nghiền hạt m&iacute;t.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; dịch vụ giao h&agrave;ng tận nơi v&agrave; xuất h&oacute;a đơn gi&aacute; trị gia tăng theo y&ecirc;u cầu của Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&acirc;n trọng cảm ơn v&agrave; k&iacute;nh mong hợp t&aacute;c.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Nguyễn Quang Quỳnh, sđt: 0983.982.147</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Email: quynhnq.minhphat@gmail.com</font></p>
 

detunhanong

Thành viên mới
#4
bác cứ luộc vài hột lên ăn sau khoang 2 tiếng thấy hiệu quả liền ah
hôi nhỏ nhà e có nhiều mít sau khi ăn múi phơi khô hạt, lúc nào ko có đồ ăn vặt thì luộc hay rang hạt ăn xong thì... hi hi
 
Top