Bán Hạt sen khô, hạt sen tươi sỉ & lẻ chất lượng tốt, giá cạnh tranh!

#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p class="p_first"><span style="font-size: medium">K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch!<br /></span></p> <p><span style="font-size: medium">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c sản phẩm từ c&acirc;y Sen trong đ&oacute; c&oacute; sản phẩm hạt sen tươi v&agrave; hạt sen kh&ocirc;. Hạt sen của ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nguồn gốc từ c&aacute;c tỉnh miền T&acirc;y Nam Bộ, hạt sen c&oacute; chất lượng tốt, đồng đều, được sơ chế, đ&oacute;ng g&oacute;i sạch sẽ.</span></p> <p><span style="font-size: medium">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp hạt sen cho những c&aacute; nh&acirc;n nhỏ lẻ, c&aacute;c cửa h&agrave;ng, đại l&iacute;, nh&agrave; h&agrave;ng, đầu mối, c&ocirc;ng ty chế biến thực phẩm, c&ocirc;ng ty xuất nhập khẩu...<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/krq1341301054.JPG"><img height="199" width="266" border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/medium_krq1341301054.JPG" /></a></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000"><strong>Hạt Sen kh&ocirc;</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-family: arial; font-size: 13px"><img height="192" width="271" border="0" style="cursor: pointer; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 4px" src="http://www.lamsao.com/Resources/CommunityUpload/chipu1/chipu120122161949429_0.jpg" /></span></strong></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000"><strong>Hạt Sen tươi</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><em><strong>Chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</strong></em><br /></span></p> <p class="p_last"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><span style="color: seagreen"><span style="color: red"><strong>C&ocirc;ng ty TNHH TM - DV - Ph&aacute;t Triển Sen Ta</strong></span><br /></span><span style="color: seagreen">Đ/C: 132/16 L&ecirc; Lợi, P4, Q.G&ograve; Vấp, Tp.HCM<br /></span></span></span><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><span style="color: seagreen">Tel: 08.35885799 Fax: 08.35885790<br /></span><em><strong><span style="color: #ff0000">Hotline</span></strong></em><span style="color: seagreen">: </span></span></span><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><span style="color: seagreen">ĐT: Mr. Chu Văn - 0902.4999.30 - Mr. Tuấn - 0973.862.113</span></span></span><br /><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><span style="color: seagreen">Website: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.senta.vn/">www.senta.vn</a><br /> Email: <a target="_blank" rel="nofollow" href="mailto:sentagroup@gmail.com">sentagroup@gmail.com</a></span></span></span> <br /><strong><span style="color: #008000" /></strong></span></p></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH TM - DV & Phát Triển Sen Ta
- Địa chỉ: 132/16 Lê Lợi, P4, Gò Vấp
- Điện thoại: 08.35885799 - Fax: 08.35885790
- email: sentagroup@gmail.com
 

Top