Bán Heo Đồng Bào Tại BMT-DakLak

ThanTai47

Nhà nông nghiệp dư
#1
Bán Heo Đồng Bào Tại BMT-DakLak (Bán Nguyên Con)
Loại Nhỏ 15kg trở lại giá: 100.000đ / 1kg
Loại Từ 20kg trở lên giá 80.000đ / 1kg
Heo Rừng lai 140.000đ/1kg
 

Last edited:
Top