BÁN HEO RỪNG LAI, CHÓ PHÚ QUỐC, CHÓ BECGIE, CHÓ ROTTWEILER TẠI KHÁNH HÒA

#1
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chuy&ecirc;n cung c&acirc;́p các gi&ocirc;́ng heo rừng lai, các gi&ocirc;́ng chó Phú Qu&ocirc;́c, Becgie, Rottweiler. V&acirc;̣t nu&ocirc;i khỏe mạnh, được ti&ecirc;m ngừa đ&acirc;̀y đủ. Gía cả hợp lý, giao hàng t&acirc;̣n nơi.</font><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Thanh Thảo
- Địa chỉ: Số 02 Trần Qúy Cáp - Thị Xã Ninh Hòa Khánh Hòa
- Điện thoại: 058.3 705 879 - Fax: 0938260436
- email: caygiongantam@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx