Bán heo rừng thuần chủng Việt Nam (giống & thịt)

  • Thread starter ntan
  • Ngày gửi
N

ntan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Quang
- Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp - Xã Cam Phước Đông - Thị xã Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa
- Tel, Fax: 0933069466
- email: ngoctancamranh@gmail.com
================================

<strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /> <br /> <strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> Trần Quang<br /> <strong>- Địa chỉ: </strong> Th&ocirc;n T&acirc;n Hiệp - X&atilde; Cam Phước Đ&ocirc;ng - Thị x&atilde; Cam Ranh - Tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a<br /> <strong>- Tel, Fax: </strong> 0972335434<br /> <strong>- email: </strong> ngoctancamranh@gmail.com<br /> ================================<br /> <br /> <p>Trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i ở Th&ocirc;n T&acirc;n Hiệp - X&atilde; Cam Phước Đ&ocirc;ng - Thị x&atilde; Cam Ranh - Tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a c&oacute; nu&ocirc;i heo rừng thuần chủng Việt Nam (rừng rặc). Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp heo giống v&agrave; heo thịt. C&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o co nhu cầu mua xin lien hệ số điện thoại 0972335434 hoặc 00933069466. </p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hỗ trợ kĩ thuật cho người mua. <br /></p>
 

Đối tácTop