Bán Heo Rừng Thuần Chủng

  • Thread starter lamnghiep.1
  • Ngày gửi
L

lamnghiep.1

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: BÌNH ĐỊNH
- Tel, Fax: 01688005400 ::: FaX
- email:
================================

<p>trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n gấp một số lượng heo rừng lớn. Do phải chuyển đổi m&ocirc; h&igrave;nh trang trại n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n gấp:</p><p>&nbsp;- 20 heo lai con, 2 con đực giống Th&aacute;i Lan khoảng 25kg/ con. </p><p>-18 con c&aacute;i lai khoảng 30kg/con. trong đ&oacute; c&oacute; 4 con đang chửa. </p><p>-10 con đang trong thời k&igrave; động đực. khoảng 15kg/con </p><p>-4 con nhỏ, mỗi con khoảng 10kg/con </p><p>Ai c&oacute; nhu cầu xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ.Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng tư vấn kinh nghiệm nu&ocirc;i v&agrave; hỗ trợ ph&iacute; vận chuyển. </p><p>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI: </p><p>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n: Trang trại Hai C&aacute;t - Địa chỉ: Th&ocirc;n Xu&acirc;n Mỹ, x&atilde; Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh B&igrave;nh Định - Tel, Fax: 01688005400 - email: 08114006@st.hcmuaf.edu.vn </p>
 

Đối tácTop