Bán Heo Rừng và Gà Ho'mong giống và thịt

  • Thread starter NHATLAMVIEN
  • Ngày gửi
N

NHATLAMVIEN

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Khánh
- Địa chỉ: Đường 610A, Thánh địa Mỹ Sơn, Thôn Mỹ Sơn, Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
- Tel, Fax: 0905.014.068
- email: khanh_8888@yahoo.com.vn
================================

<p>Trang trại Nhất L&acirc;m Vi&ecirc;n</p><p>Chuy&ecirc;n nu&ocirc;i Heo Rừng v&agrave; G&agrave; Ho'mong </p><p>Hiện tại&nbsp;đ&atilde; c&oacute; sản&nbsp;phẩm&nbsp;Heo Rừng giống v&agrave; G&agrave; Ho'mong thịt 1kg trở l&ecirc;n.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tư vấn c&aacute;ch chăm s&oacute;c, c&aacute;ch x&acirc;y chuồng trại v&agrave; bảo h&agrave;nh cho Heo </p><p>Giống từ 6 th&aacute;ng&nbsp;đến 1&nbsp;năm.</p><p>Gi&aacute; cả thỏa thuận</p><p>Li&ecirc;n hệ: Mr Kh&aacute;nh 0905.014.068&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Quảng cáo

Top