bán hoa lily dịp tết

  • Thread starter Hồ Minh Việt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hồ Minh Việt

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hồ Minh Việt
- Địa chỉ: trâu quì gia lâm hà nội
- Tel, Fax: 0905644949 ::: FaX
- email: hominhviethcc@gmail.com
================================

Hiện nay t&ocirc;i đang trồng 5000 c&acirc;y hoa lily để b&aacute;n v&agrave;o dịp tết, c&oacute; thể s&aacute;p tới t&ocirc;i sẽ trồng 2000 c&acirc;y hoa tuylip nữa. Nếu qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o c&oacute; nhu cầu kinh doanh hoa v&agrave;o dịp tết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i qua số dt 0905644949 hoặc qua email Hominhviet@gmail.com<br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top