Bán hoa tam thất, củ tam thất chất lượng cao

hagiangxanh

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tuyen
- Địa chỉ: tp hagiang
- Tel, Fax: 0988933583 ::: FaX
- email: timve040483@yahoo.com
================================

<span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman'">Gồm: Tam thất loại 7 củ: 195nd/lạng, loại 9 củ: 190nd/lạng; hoa tam thất: 90nd/lạng. Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ sdt 0988.933.583. T&ocirc;i sẽ cung ứng tới địa chỉ của qu&yacute; kh&aacute;ch th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức chuyển fax nhanh.H&igrave;nh thức thanh to&aacute;n chuyển khoản tại Chi nh&aacute;nh NH N&ocirc;ng nghiệp H&agrave; Giang.&nbsp;H&agrave;ng đảm bảo chất lượng. Rất vui l&ograve;ng được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: 'Times New Roman'"><p><font size="5">&nbsp;</font></p></span>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx