bán hươu,nai,trăn giống.trăn thịt.dúi,kỳ đà.rắn ráo trâu ráo thường...v..v.....

  • Thread starter phạm ngọc tân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

phạm ngọc tân

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phạm ngọc tân
- Địa chỉ: 77 cao thắng p 17 quận phú nhuận
- Tel, Fax: 0985993122::: FaX
- email: mr_ngoctan2811@yahoo.com.vn
================================

<p><strong>hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; một số lượng nhung hươu,nai giống</strong></p><p><strong>rắn r&aacute;o tr&acirc;u ,rắn r&aacute;o thường,</strong></p><p><strong>kỳ đ&agrave;,kỳ đ&agrave; văn,</strong></p><p><strong>le le(vịt trời)</strong></p><p><strong>&nbsp;trăn giống,trăn thịt</strong></p><p><strong>d&uacute;i rừng</strong>,,..</p><p><font size="3"><strong>tất cả điều&nbsp; c&oacute; giấy tờ v&agrave; nguồn gốc rỏ r&agrave;ng.c&oacute; dấu của chi&nbsp; cục kiểm l&acirc;m </strong></font></p><p>vậy ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i để&nbsp; nh&acirc;n giống vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;&nbsp;<strong> <font size="3">0985993122</font></strong> gặp a t&acirc;n </p>gi&aacute;cả thương lượng v&agrave; hợp l&yacute; nhất:
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top