Bán hươu sao giống, nhung hươu

  • Thread starter thuyhoangxuan
  • Ngày gửi
T

thuyhoangxuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Xuân Thuỷ
- Địa chỉ: Trung tâm cứu hộ động thực vật hoang dã quý hiếm vườn quốc gia cúc phương, xã cúc phương, huyện nho quan, tỉnh ninh bình
- Tel, Fax: 0915635615 ::: FaX 0303848088
- email: thuyhoangxuan@gmail.com
================================

<p align="justify"><font size="2">Hiện nay trung t&acirc;m ch&uacute;ng t&ocirc;i đang nh&acirc;n nu&ocirc;i lo&agrave;i hươu sao trong m&ocirc;i trường b&aacute;n hoang d&atilde; dưới khu rừng thứ sinh diện d&iacute;ch khoảng 300 ha, v&igrave; vậy đ&agrave;n hươu sao sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển rất tốt. Hươu sao 6 th&aacute;ng tuổi đ&atilde; đạt trọng lượng tr&ecirc;n 20 kg/con (đủ ti&ecirc;u chuẩn l&agrave;m giống) gi&aacute; từ 7-8 triệu đồng/c&aacute; thể. Nhung hươu sao C&uacute;c Phương thường c&oacute; từ th&aacute;ng gi&ecirc;ng cho tới th&aacute;ng 3 &acirc;m lịch h&agrave;ng năm, gi&aacute; nhung mọc&nbsp;ở giai&nbsp;đoạn&nbsp;45 ng&agrave;y tuổi cắt trực tiếp gi&aacute; năm 2010 l&agrave; 1,5 triệu đồng/100 gram. Qu&iacute; kh&aacute;ch co nhu cầu li&ecirc;n hệ đặt trước tới Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Ho&agrave;ng Xu&acirc;n Thủy ĐT 0915635615 (c&oacute; đầy đủ hồ sơ đăng k&yacute; trại nu&ocirc;i sinh sản của ki&ecirc;m l&acirc;m, h&oacute;a đơn VAT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, giảm gi&aacute; khi mua số lượng lớn, ưu ti&ecirc;n cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến n&ocirc;ng, dịch vụ kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, kỹ thuật ph&ograve;ng trị bệnh, kỹ thuật chế biến nhung miễn ph&iacute;).</font></p>
 

#4
Xin hỏi.

Theo tôi được biết giá hươu trên thị trường thường dao động ở mức 4-6 triệu đồng /hươu cái con.5-7triệu đồng /1hươu đực con.Bác có thể giải thích sao hươu của bác giá hơi chênh lệch không?Nếu tốt hơn thì tốt ở điểm nào?E ở Gia Lai,muốn mua hai con hươu cái nhỏ,và1 hươu đực nhỏ.Mong bác cho biết giá và có bao em được khâu vận chuyển không?Em cảm ơn nhiều.
 
Top