Bán khế cảnh giá hữu nghị!

  • Thread starter trần nhật duật
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

trần nhật duật

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần nhật duật
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 0988888397
- email: tranduat.sanphamvang@gmail.com
================================

<div id="PageContent"><font size="3"><sub>T&ocirc;i hiện c&oacute; vườn khế cảnh tại Hưng Y&ecirc;n, với c&ocirc;ng nghệ trồng v&agrave; chăm s&oacute;c đặc biệt chỉ từ 8 th&aacute;ng đến 12 th&aacute;ng l&agrave; khế đ&atilde; cho hoa v&agrave; quả.Hiện tại đ&atilde; đến tuổi b&aacute;n, gi&aacute; gốc chưa bao gồm ph&iacute; vận chuyển l&agrave; 150k / 1 gốc.T&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp theo số lượng lớn v&agrave; c&oacute; hợp đồng.<br />Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ <br />Mr Trần Nhật Duật<br />ĐT: 0988888397<br />Email: chieuvanvuong@gmail.com<br /></sub></font> </div> <font size="3"><sub><br /><span class="style3"><strong>Gi&aacute; : </strong><strong> 150k / 1 gốc ( chưa bao gồm ph&iacute; vận chuyển) </strong></span></sub></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top